سه راهی تبدیلی:

در سه راهی استیل قطر انشعاب گرفته شده برابر با قطر لوله اصلی می باشد.
این نوع اتصال برای ارتباط دادن دو لوله به هم و یکی کردن جهت جریان آن ها باهم مورد استفاده قرار می گیرد.
سه راهی استیل به عنوان رابط، انشعاب دهنده، تقسیم کننده، تغییر دهنده مسیر حرکت لوله و ... برای عبور سیالات مایع و گازی مورد استفاده قرار می گیرد.
سه راهی استیل در فرایند های شیمیایی، پتروشیمی، کاغذ، پالایش، نساجی، تصفیه ضایعات، صنایع دریایی، تولید برق/صنایع همگانی، تجهیزات صنعتی، خودرو، صنایع فشرده سازی و تولید گاز مورد استفاده قرار می گیرد.

 جنس:
استنلس استیل

نوع اتصال:
جوشی

آلیاژ:
304L - 316L - 321

ضخامت:
s10 - s40 - s80

کاربرد:
صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی، پتروشیمی نفت و گاز، صنایع کاغذ و بسته بندی 

سه راهی تبدیلی