مغزی استیل بصورت دنده ای در صنایع آب ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

مغزی استیل جهت گرفتن وصل کردن دو اتصال دنده داخل (مادگی ) استفاده و در دو نوع کوتاه و بلند ساخته و مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

شرکت استیل پوشان البرز تولید کننده  انواع مغزی استیل در سایزها و آلیاژهای مختلف در ایران می باشد.