از اتصالات در لوله کشی برای تغییر مسیر، تغییر سایز، گرفتن انشعاب و یا مسدود کردن مسیر استفاده می شود. در زیر تصاویر مربوط به مهمترین اتصالات لوله کشی را مشاهده می نمایید. 

 

 شرکت استیل پوشان البرز تامین کننده انواع سه راه دنده استیل در سایزها و آلیاژهای مختلف در ایران می باشد.