اسپری بال استیل یا گوی شستشوی استیل در صنایع دارویی و غذایی جهت شستشوی مخازن استیل ساخت و مخازن آب خالص استفاده می شود به طوری که آب یا محلول شستشو با فشار در تمامی جهات اسپری می شود.

 

 

                                                           گوی شستشوی گردان                              گوی شستشوی ثابت

 

 

 

شرکت استیل پوشان البرز تامین کننده انواع گوی شستشوی ثابت و متحرک در سایز های مختلف در ایران می باشد.