مهره ماسوره وسیله اتصال دهنده بین دو قسمت از سيستم لوله كشي میباشد كه از دو قسمت نر و ماده تشكيل شده . اين دو قطعه هر كدام به طور جداگانه روي لوله يا اتصالات ديگر بسته شده و سپس با جفت كردن نر و ماده و بستن مهره واسط ارتباط بين اجزاي اتصال دهنده برقرار مي شود .

كاربرد اين وسیله در ارتباط دادن لوله هاي فاضلاب بسيار كم است و بيشترين مورد استفاده آن در لوله كشي آب بهداشتي ، تهويه فاضلاب و مدارهاي بسته مي باشد و معمولاً در تعميرات لوله كشي كاربرد زيادي دارد .

شرکت استیل پوشان البرز تامین کننده انواع مهره ماسوره استنلس استیل از سایز 25 الی 102 میلیمتر میباشد.