سه راهی صنایع شیر:

تولید انواع زانو , سه راهی و چهار راهی صنایع شیر سایز: 102،84،76،63،51،38،25 میلیمتر

 

:MILK,S INDUSTRIES

Producing Type Of Elbow, Tee, Junction Milk, S Industries In Size Of: 25,38,51,63,76,84 & 102 milimeters

 

 

سه راهی صنایع شیر