زانویی:

تولید زانویی از سایز 1/2 اینچ الی 4 اینچ در ضخامت های مختلف SCH5 الی SCH160 در زاویه های 45 , 90 , 180 درجه ی Long Reduce و Short Reduce با آلیاژ های استلنس استیل 321 - 304L - 316L

 

:ELBOW

Elbow Producing in Size Of 1/2-4 Inches In Different Thickness Of SCH5-SCH160 In Different Angle Of 45°-90° With Long Reduce And Short Reduce. Stainless Steel Alloys 304L - 316L - 321

 

اتصالات زانویی جوشی

 

 

اتصالات زانویی جوشی