اتصالات زانویی جوشیاتصالات زانویی جوشی از سایز 1/2 اینچ الی 4 اینچ در ضخامت های مختلف ...

تبدیلانواع تبدیل هم مرکز و غیر هم مرکز از سایز 1/4 اینچ الی 42 اینچ طبق استانداردهای بین المللی ...

کفرینگانواع کفرینگ ها از سایز 1/2 اینچ الی 42 اینچ طبق استاندارد بین المللی در ...

کپکپ و عدسی استلنس استیل از سایز 1/2 اینچ الی 42 اینچ در ضخامت های ...

فلنجتولید و تامین انواع فلنج تخت، گلودار، فلنج اسلیپون، فلنج کور، فلنج ساکت، لپ جوینت و دنده ای در کلاس های مختلف

سردندهانواع سردنده از سایز 1/2 اینچ الی 6 اینچ طبق استاندارد بین المللی ...

بوشنانواع بوشن از سایز 1/2 اینچ الی 6 اینچ طبق استاندارد بین المللی ...

سه راهی جوشیانواع سه راه از سایز 1/2 اینچ الی 4 اینچ طبق استاندارد بین المللی ...

تامین انواع میلگرد در سایز و الیاژ های مختلف (304 - 316 - 321 - و ...)

 

صفحه1 از2