محاسبه وزن لوله

 محاسبه وزن لوله

برای به دست آوردن وزن لوله کافی است قطر خارجی حقیقی، ضخامت و طول لوله را وارد کرده و دکمه محاسبه را کلیک نمائید: 

 

قطر خارجی حقیقی(mm):

ضخامت(mm):

طول(m):