محاسبه وزن ورق

 محاسبه وزن ورق

برای به دست آوردن وزن ورق کافی است طول، عرض و ضخامت ورق را وارد کرده و دکمه محاسبه را کلیک نمائید: 

 

طول(mm):

عرض(mm):

ضخامت(mm):