محاسبه وزن میلگرد

 محاسبه وزن هر شاخه میلگرد بر اساس جدول اشتال میلگرد

هر شاخه میلگرد دارای یک قطر می باشد. مثلا قطر ۱۴ یا ۱۸ و یا هر سایز دیگری، برای به دست آوردن وزن هر شاخه میلگرد کافی است طول و قطر هر شاخه میلگرد را وارد کرده و دکمه محاسبه را کلیک نمائید: 

طول(m):
قطر(mm):