کاربرد ها در میلگرد استیل 420:
ماشین اجزا، سوپاپ و پمپ ،کارد و چنگال ، لوازم جراحی ،تیغه های توربین های بخار، دسته های بازویی کوچک ، لوازم ورزشی، ابزار آلات و …

مقاومت خوردگی:
مناسب برای خوردگی های محیطی.

بهترین مقاومت در برابر خوردگی این فولاد در کوئیج تمپر در دمای 200 درجه سانتیگراد می باشد.

ویژگی :
تا مرز 650 درجه سانتیگراد به صورت سرویس متداول و تا 750 درجه سانتیگراد به صورت سرویس تناوبی

جوش پذیری:
چون میلگرد استیل 420 آلیاژ سخت شده هوایی است، یک پیش گرمایی ما بین دمای 200 الی 250 درجه سانتیگراد قبل از جوش دادن باید صورت گیرد.

بعد از جوش دادن باید 6 الی 8 ساعت، در دمای 700 الی 750 درجه سانتیگراد آنیل و سپس سرد کردن هوایی صوذت گیرد.

عملیات حرارتی:
آنیل:800-750 درجه سانتیگراد/سرد کاری آهسته

سخت کاری:1030-980 درجه سانتیگراد

بازگشت: 650-600 درجه سانتیگراد

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش اینجا کیلیک کنید