استیل 304 حاوی 18% کروم و 8% نیکل است در صورتیکه استیل 316دارای 1۶% کروم، 10% نیکل و 2% مولیبدن است. مولیبدن برای کمک به مقاومت در برابر خوردگی ناشی از کلراید (مثل آب دریا) به آن اضافه می شود.